The Repository of VTEI
id: 27754
Title: Оцінка економічного потенціалу підприємства готельного господарства: теоретичні аспекти
Authors: Вівсюк І.О.
Keywords: економічний потенціал підприємства, готельне господарство
Date of publication: 2022-08-04 15:37:27
Last changes: 2022-08-04 15:37:27
Year of publication: 2021
Summary: Останнім часом все більше приділяється увага до моніторингу положення підприємства готельного господарства на ринку, до визначення конкурентних переваг закладу та недоліків, до впливу зовнішніх та внутрішніх чинників впливу на підприємство. Нестабільність зовнішнього середовища спонукає до оцінки економічного потенціалу підприємств готельного господарства.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27754
Publication type: Тези доповіді
Publication: Глобалізаційні виклики розвитку національних економік : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 19 жовт. 2021 р.). Київ, 2021. С. 499-502
In the collections: Публікації/ Міжнародні конференції/ Конференції/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27754.pdf Size : 655661 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge