The Repository of VTEI
id: 27760
Title: Освітній потенціал інформаційних технологій в методиці вивчення іноземних мов
Authors: Довгань Л.І.
Keywords: інформаційні технології, вища освіта, методика, вивчення іноземних мов
Date of publication: 2022-08-10 11:58:20
Last changes: 2022-08-10 11:58:20
Year of publication: 2021
Summary: У статті з’ясовано сутність інформатизованого навчання, розглянуто сучасні аспекти використання інформаційних технологій у закладах вищої освіти. Визначено головні переваги та проблеми використання інформаційних технологій при викладанні іноземних мов здобувачам вищої освіти.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27760
Publication type: Стаття у нефаховому виданні
Publication: Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України : зб. наук. пр. ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 14-16 верес. 2021 р. Вінниця, 2021. Ч. IV. С. 149-154
In the collections: Публікації/ Міжнародні конференції/ Конференції/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 27760.pdf Size : 421624 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge