The Repository of VTEI
id: 27781
Title: Онлайн сервіси для організації дистанційного навчання у закладах освіти України
Authors: Гулівата І.О.
Keywords: онлайн сервіс, дистанційне навчання, ЗВО, інформаційні технології, освтіній простір, Moodle, хмарні технології, мобільні технології, платформи
Date of publication: 2022-08-11 15:48:36
Last changes: 2022-08-11 15:48:36
Year of publication: 2020
Summary: Запропоновані сервіси зорієнтовані на заклади загальної середньої освіти,однак, деякі з них успішно використовуються і ЗВО, зокрема на кафедрі економічної кібернетики та інформаційних систем (ЕКІС) Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ ефективно використовуються наступні інформаційні технології для організації дистанційного навчання та створення єдиного освітнього простору: система управління навчанням Moodle та сайти окремих дисциплін; хмарні технології; мобільні технології; платформи для онлайн конференцій.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27781
Publication type: Тези доповіді
Publication: Інтерактивний освітній простір ЗВО: матер. всеукр. наук.-практ. вебінару, м. Вінниця, 27 квітня 2020 р. Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2020. С. 15-18
In the collections: Всеукраїнські вебінари/ Вебінари/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27781.pdf Size : 536093 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge