The Repository of VTEI
id: 27783
Title: Бухгалтерський облік в банках = Аccounting in banks
Authors: Копчикова І.В.
Keywords: бухгалтерський облік в банках
Date of publication: 2022-08-11 16:06:17
Last changes: 2022-08-11 16:06:17
Year of publication: 2020
Summary: Методичні рекомендації та індивідуальні завдання до самостійної роботи студентів з дисципліни «Бухгалтерський облік в банках» розроблено відповідно до навчальних планів підготовки бакалаврів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік і оподаткування».
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27783
Publication type: Методичні вказівки
Publication: : метод. рек. до самост. роб. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 38 с.
In the collections: Методичні матеріали/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 27783.pdf Size : 411531 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge