The Repository of VTEI
id: 27785
Title: Аналіз господарської діяльності = Аnalysis of economic activities
Authors: Коцеруба Н.В.
Keywords: аналіз господарської діяльності, контроль, перевірка
Date of publication: 2022-08-11 16:15:18
Last changes: 2022-08-11 16:15:18
Year of publication: 2020
Summary: Завдання до практичних занять з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» розроблено відповідно до навчальних планів підготовки бакалаврів галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік і оподаткування». Предметом дисципліни є теоретичні засади та практика з аналізу господарської діяльності підприємств, бюджетних установ, фінансово-кредитних структур та суб’єктів малого бізнесу.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27785
Publication type: Завдання до практичних занять
Publication: : завд. до практ. зан. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 91 с.
In the collections: Методичні матеріали/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 27785.pdf Size : 701964 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge