The Repository of VTEI
id: 27788
Title: Діяльність підприємств готельного господарства в умовах пандемії коронавіруса COVID-19
Authors: Вівсюк І.О.
Keywords: готельне господарство, готелі, підприємства готельного господарства, пандемія, COVID-19
Date of publication: 2022-08-11 17:13:23
Last changes: 2022-08-11 17:13:23
Year of publication: 2020
Summary: В останні роки туризм став невід’ємною частиною людства та однією з ключових галузей економіки будь-якої країни. Відповідно до даних Всесвітньої туристичної організації ООН, у 2019 році у всьому світі було зафіксовано 1,5 млрд туристичних прибуттів. Зростання міжнародного туризму триває вже десятий рік поспіль. Приріст на 4% в порівнянні з 2018 роком говорить про те, що туризм став однією з найбільш швидкозростаючих галузей світової економіки. Проте, у зв’язку з пандемією коронавіруса COVID-19 у всьому світі у 2020 році туристична галузь зазнала значних проблем, а сфера гостинності як основний складник туристичної інфраструктури отримує збитки.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27788
Publication type: Тези доповіді
Publication: Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв : матер. I Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Прага, 24 квіт. 2020 р. Прага : Oktan Print s.r.o., 2020. С.157-158
In the collections: Публікації/ Міжнародні конференції/ Конференції/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27788.pdf Size : 803857 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge