The Repository of VTEI
id: 27789
Title: Економічний аналіз = Еconomik analysis
Authors: Лобачева І.Ф.
Keywords: економічний аналіз, аналіз економічних показників
Date of publication: 2022-08-11 17:22:20
Last changes: 2022-08-11 17:22:20
Year of publication: 2020
Summary: Методичні рекомендації та завдання до самостійної роботи студентів з дисципліни «Економічний аналіз» складено відповідно до затвердженої робочої програми дисципліни «Економічний аналіз» для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування».
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27789
Publication type: Методичні вказівки
Publication: : метод. рек. до самост. роб. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 38 с.
In the collections: Методичні матеріали/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 27789.pdf Size : 395159 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge