The Repository of VTEI
id: 27793
Title: Аналітичне забезпечення товарних операцій підприємств торгівлі
Authors: Кудирко О.М.
Keywords: аналіз, аналітичні показники, запаси, кількісні методи, факторний аналіз
Date of publication: 2022-08-12 11:05:09
Last changes: 2022-08-12 11:05:09
Year of publication: 2020
Summary: В статті обґрунтовано актуальність аналізу товарних операцій на підприємствах торгівлі. Визначено мету аналізу, вказано на вагомість використання методів аналізу товарних операцій. Представлено основні завдання та охарактеризовано їх сутність з урахуванням специфіки об’єкта аналізу – товарних операцій на підприємствах торгівлі. Проаналізовано основні аналітичні показники.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27793
Publication type: Збірник наукових праць
Publication: Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України: зб. наук. пр. VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 3 черв. 2020 р. Вінниця, 2020. Ч. 2. С. 89-97
In the collections: Публікації/ Міжнародні конференції/ Конференції/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 27793.pdf Size : 351197 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge