The Repository of VTEI
id: 27808
Title: Реалізація системи управління професійною безпекою та здоров’ям як фактор підвищення якості вищої освіти
Authors: Кобилянський О.В., Заюков І.В.
Keywords: професійна безпека, професійне здоров’я, структура, OH&S ISO 45001
Date of publication: 2022-08-12 14:24:23
Last changes: 2022-08-12 14:24:23
Year of publication: 2019
Summary: Актуалізовано проблему підвищення якості вищої освіти в частині реалізації системи управління професійною безпекою та здоров’ям. Проаналізовано структуру стандарту управління професійною безпекою та здоров’ям. Виділено такий важливий структурний компонент стандарту як «Лідерство і зобов’язання» по відношенню до системи менеджменту OH&S ISO 45001. Виділено основні та важливі риси OH&S ISO 45001 з позиції підвищення рівня компетентності майбутніх випускників закладів вищої освіти.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27808
Publication type: Тези доповіді
Publication: Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 14-15 берез. 2019 р. Вінниця, 2019. С. 19-20
In the collections: Публікації/ Міжнародні конференції/ Конференції/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27808.pdf Size : 277241 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge