The Repository of VTEI
id: 27810
Title: Статистичні методи в дослідженні діяльності підприємств готельного господарства
Authors: Лобачева І.Ф., Колесник Д.А.
Keywords: готельне господарство, підприємства готельного господарства, статистичні показники, статистичні методи, готель.
Date of publication: 2022-08-12 14:35:58
Last changes: 2022-08-12 14:35:58
Year of publication: 2018
Summary: У сучасних умовах господарювання готельна справа стає все більш розповсюдженою. Готельне господарство є однією з важливих складових сфери послуг в Україні і ефективне його функціонування сприяє пожвавленню соціально-економічного розвитку країни та окремих її регіонів. В статті проведено дослідження діяльності підприємств готельного господарства за допомогою статистичних методів. Висвітлено важливість використання статистичних показників для розробки висновків про успішну діяльність певного підприємства.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27810
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Подільський науковий вісник. 2018. № 4. С. 51-55
In the collections: Статті/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27810.pdf Size : 487080 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge