The Repository of VTEI
id: 27815
Title: Планування обсягу оборотних активів підприємств торгівлі як індикатор результативності їх використання
Authors: Хачатрян В., Стратійчук В.
Keywords: оборотні активи, планування оборотних активів, запаси, дебіторська заборгованість, грошові кошти
Date of publication: 2022-08-18 10:11:43
Last changes: 2022-08-18 10:11:43
Year of publication: 2021
Summary: В статті досліджено особливості визначення оптимального обсягу оборотних активів на основі застосування оптимізаційних моделей по відношенню до окремих видів оборотних активів. Запропоновано методику планування оптимального загального обсягу оборотних активів. Ідентифіковано систему показників оцінки результативності використання планового обсягу оборотних активів на основі співвідношення планових та фактичних обсягів оборотних активів, що дозволить оцінити ефективність планового обсягу оборотних активів підприємств торгівлі в цілому та їх окремих видів.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27815
Publication type: Збірник наукових праць
Publication: Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України : зб. наук. пр. ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 14-16 вер. 2021 р. Вінниця, 2021. Ч. 1. С. 108-116
In the collections: Публікації/ Міжнародні конференції/ Конференції/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 27815.pdf Size : 332156 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge