The Repository of VTEI
id: 27817
Title: Стратегічні імперативи розвитку Сінгапуру: досвід для України
Authors: Хачатрян В.В., Стратійчук В.М.
Keywords: національна стратегія, стратегічні напрями розвитку, національна економіка, економіка Сінгапуру
Date of publication: 2022-08-18 10:26:50
Last changes: 2022-08-18 10:26:50
Year of publication: 2021
Summary: Проблема формування ефективної національної стратегії країни та її реалізація є однією з основоположних питань керівництва кожної країни. Безумовно, вивчення досвіду успішних розвинутих країн вимагає особливої уваги та необхідності дослідження їх стратегій з метою використання окремих стратегічних напрямів розвитку в національній практиці.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27817
Publication type: Тези доповіді
Publication: Глобалізаційні виклики розвитку національних економік : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 19 жовт. 2021 р.). Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2021. С. 84-87
In the collections: Публікації/ Міжнародні конференції/ Конференції/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27817.pdf Size : 427696 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge