The Repository of VTEI
id: 27823
Title: Сучасні підходи до оцінювання результативності стратегії управління оборотними активами підприємства торгівлі
Authors: Стратійчук В.М.
Keywords: підприємство торгівлі, оборотні активи, власний оборотний капітал, фінансування оборотних активів, джерело фінансування оборотних активів
Date of publication: 2022-08-18 12:22:27
Last changes: 2022-08-18 12:22:27
Year of publication: 2019
Summary: У статті проведено компаративний аналіз підходів науковців щодо трактування економічної сутності показників результативності, на основі чого визначено їхні відмінності від системи показників ефективності. Запропоновано основні етапи процесу оцінки результативності стратегії управління оборотними активами підприємств торгівлі, що полягає у визначенні ступенів досягнення цільових показників ефективності. Проаналізовано наявні в сучасній економічній науці показники оцінки ефективності оборотних активів та платоспроможності підприємства, які можуть виступати цільовими орієнтирами стратегії управління. Запропоновано нові показники, які характеризують результативність стратегії з урахуванням сучасних умов господарювання. На основі наявних та запропонованих показників сформовано систему показників оцінки результативності стратегії управління оборотними активами підприємств торгівлі, де всі показники систематизовано за ступенем значущості та за охопленням.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27823
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Проблеми системного підходу в економіці. 2019. № 5(73). С. 123-132
In the collections: Статті/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27823.pdf Size : 385013 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge