The Repository of VTEI
id: 27828
Title: Аналіз ринку туристичних послуг України
Authors: Стратійчук В.М.
Keywords: ринок туристичних послуг, аналіз ринку, туристичні послуги, туристичний ринок, туристичні компанії
Date of publication: 2022-08-19 12:28:56
Last changes: 2022-08-19 12:28:56
Year of publication: 2019
Summary: На сьогодні досить гострою залишається проблема дослідження туристичного ринку, зважаючи на посилення конкуренції на ньому серед вітчизняних виробників туристичних послуг та іноземних туристичних компаній. Відповідно, виникає необхідність у ґрунтовному дослідженні ринку туристичних послуг та його складових, що дасть змогу отримати об’єктивну інформацію про процеси, що відбуваються на туристичному ринку, та запропонувати дієві заходи щодо його розвитку. Однак специфічність туризму, як сфери економіки (об’єднує низку галузей: транспорт, зв’язок, готельне господарство, банки, сферу розваг тощо), зумовлює значні труднощі в отриманні економічної інформації для аналізу туристичної діяльності на всіх рівнях.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27828
Publication type: Тези доповіді
Publication: Теоретико-методологічні трансформації економічної науки у ХХІ ст. : перспективи нової парадигми : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 28-29 трав. 2019 р. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. С. 290-295
In the collections: Публікації/ Всеукраїнські конференції/ Конференції/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27828.pdf Size : 733515 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge