The Repository of VTEI
id: 27837
Title: Атестаційний екзамен
Authors: Павлюк Т., Мартинова Л., Гарбар В., Романовська Ю., Бахновська І.
Keywords: соціальне забезпечення
Date of publication: 2022-08-29 17:15:13
Last changes: 2022-08-29 17:15:13
Year of publication: 2021
Summary: Збірник тестових та типових творчих завдань підготовлено відповідно до програми атестаційного екзамену освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань «Соціальна робота», спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» для здобувачів денної форми навчання. Атестаційний екзамен проводиться на завершальному етапі навчання бакалаврів, містить комплекс атестаційних завдань, які дозволяють виявити рівень підготовки, ступінь оволодіння професійними знаннями та уміннями для виконання виробничих функцій, зазначених в освітньо-кваліфікаційній програмі.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27837
Publication type: Програма комплексного державного іспиту
Publication: збірник тестових та типових творчих завдань : Вінниця: Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 297 с.
In the collections: Програми вступних фахових випробувань/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 27837.pdf Size : 4577427 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge