The Repository of VTEI
id: 27841
Title: Психологія спілкування та конфліктологія = Сommunication and conflictology psychology
Authors: Штифурак В.Є.
Keywords: психологія спілкування, конфліктологія
Date of publication: 2022-09-05 10:57:05
Last changes: 2022-09-05 10:57:05
Year of publication: 2021
Summary: Метою вивчення дисципліни «Психологія спілкування та конфліктологія» є формування у майбутніх фахівців системних знань з питань сутності процесу спілкування та психологічної природи конфліктних протистоянь; засвоєння основних теоретичних підходів до вивчення проблем комунікації та спілкування; опанування сукупності знань для досягнення соціально схвалюваних результатів; формування навиків аналізу смислів та змісту комунікаційних актів, збереження комунікативної рівноваги та ефективності комунікації; удосконалення практичних навичок опрацювання спеціальної фахової літератури, періодичних видань з метою їх систематизації та доцільного застосовування у практичній діяльності задля унормування та гармонізації суспільної взаємодії у сфері професійної практики.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27841
Publication type: Робоча програма
Publication: : робоча програма. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 26 с.
In the collections: Навчальні програми/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 27841.pdf Size : 304411 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge