The Repository of VTEI
id: 27851
Title: Ризик-менеджмент в реалізації системи управління якістю закладів вищої освіти = Risk management of higher education in the implementation of a quality management system
Authors: Корж Н.В., Соколовська В.В.
Keywords: система управління ризиками, ідентифікація ризиків, культура управління ризиками, формалізація ризиків, внутрішні ризики
Date of publication: 2022-09-05 14:42:25
Last changes: 2022-09-05 14:42:25
Year of publication: 2019
Summary: У статті розкрито необхідність застосування ризик-орієнтованого підходу в реалізації системи управління якістю закладів вищої освіти. Описано організацію системи управління ризиками та особливості її формалізації. Проаналізовано зовнішні ризики, що впливають на діяльність та розвиток закладів вищої освіти в Україні. Систематизовано і структуровано групи внутрішніх ризиків в перебігу операційних процесів в діяльності закладів вищої освіти. Розглянуто управлінські процеси університету, які виступають епіцентрами формування ризиків. Обґрунтовано, що внутрішні ризики закладу вищої освіти пов’язані з репутацією закладу, фінансовим забезпеченням, організаційною складовою, кадровим забезпеченням та професійними ризиками викладачів. Розкрито систему управління внутрішніми ризиками та запропоновано можливі механізми реагування на них.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27851
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Держава та регіони. 2019. № 4 (109). С. 53-57
In the collections: Статті/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27851.pdf Size : 242898 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge