The Repository of VTEI
id: 27921
Title: Економічна теорія = Economic theory
Authors: Осіпова Л.В.
Keywords: економічна теорія
Date of publication: 2022-09-13 11:30:49
Last changes: 2022-09-13 11:30:49
Year of publication: 2021
Summary: Курс «Економічної теорії» містить концептуальні положення теоретичної економіки, які допоможуть з’ясувати суть і специфіку основних механізмів ринкової економіки, факторів, що впливають на мікро- та макро- процеси, методи та засоби економічного регулювання.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27921
Publication type: Методичні вказівки
Publication: : метод. рек. до самост. роб. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 64 с.
In the collections: Методичні матеріали/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 27921.pdf Size : 546681 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge