The Repository of VTEI
id: 27922
Title: Економічна теорія
Authors: Осіпова Л.В.
Keywords: економічна теорія, економічні закони, економічна система
Date of publication: 2022-09-13 11:56:20
Last changes: 2022-09-13 11:56:20
Year of publication: 2020
Summary: Самостійна робота здобувача освітнього ступеня «бакалавр» визначається рядом чинників, серед яких як найважливіші виділяють наступні: індивідуальний характер роботи здобувача освітнього ступеня «бакалавр» над матеріалом; різноманіття форм діяльності здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» у процесі пошуку найбільш значущих для майбутньої професії знань; формування не тільки знань, але й переконаності у необхідності їх втілити в майбутньому; формування у майбутнього фахівця відповідної мотивації та навичок самоосвіти; можливість оцінювання рівня засвоєння здобувачем освітнього ступеня «бакалавр» матеріалу на лекційних, практичних заняттях. Підготовка здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» до самостійної роботи та керівництво нею ділиться на три великі блоки: мотиваційний, технологічний, організаційний.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27922
Publication type: Методичні вказівки
Publication: : метод. рек. до самост. роб. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 64 с.
In the collections: Методичні матеріали/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 27922.pdf Size : 592765 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge