The Repository of VTEI
id: 27934
Title: Сільський зелений туризм як тренд туристичної галузі в умовах пандемії COVID-19
Authors: Чорна Н.М.
Keywords: сільський зелений туризм, туристична галузь, пандемія COVID-19
Date of publication: 2022-09-19 15:23:00
Last changes: 2022-09-19 15:23:00
Year of publication: 2022
Summary: В умовах пандемії, пов’язаної з поширенням вірусу COVID-19, одним із трендів туристичної галузі є посилення позицій внутрішнього туризму. Все більшої актуальності, зокрема, набуває сільський зелений туризм, позначений відвідуванням туристами сільських садиб, ознайомленням із місцевими традиціями та гастрономією.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27934
Publication type: Тези доповіді
Publication: Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг : тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Рівне, 25-26 лют. 2022 р.). Рівне, 2022. С. 104-105
In the collections: Публікації/ Міжнародні конференції/ Конференції/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27934.pdf Size : 736219 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge