The Repository of VTEI
id: 27941
Title: Стратегічний маркетинг = Strategic marketing
Authors: Громова О.Є.
Keywords: стратегічний маркетинг
Date of publication: 2022-09-19 17:17:51
Last changes: 2022-09-19 17:17:51
Year of publication: 2019
Summary: Метою дисципліни є: оволодіння теоретичними знаннями з проблем маркетингу, методами розробки планів стратегічного маркетингу, набуття практичних навичок щодо їх використання в процесі управління маркетингом на підприємстві.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27941
Publication type: Методичні вказівки
Publication: : метод. рек. до самост. роб. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. 13 с.
In the collections: Методичні матеріали/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 27941.pdf Size : 282156 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge