The Repository of VTEI
id: 27948
Title: Економіка і фінанси підприємства = Еconomics and finance of businesses
Authors: Хачатрян В.В., Стратійчук В.М.
Keywords: економіка підприємства, фінанси підприємства, ресурси, активи, пасиви
Date of publication: 2022-09-20 14:49:28
Last changes: 2022-09-20 14:49:28
Year of publication: 2021
Summary: Робоча програма включає перелік тем дисципліни, що дозволяють сформувати сучасне економічне мислення і систему спеціальних економічних знань щодо аналізу та планування важливих показників господарської діяльності підприємств з урахуванням чинників зовнішнього та внутрішнього середовища його функціонування.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27948
Publication type: Робоча програма
Publication: : робоча програма. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 29 с.
In the collections: Навчальні програми/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 27948.pdf Size : 527481 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge