The Repository of VTEI
id: 27951
Title: Економіка і фінанси підприємства = Еconomics and finance of the enterprise
Authors: Стратійчук В.М.
Keywords: економіка підприємства, фінанси підприємства, ресурси, активи, пасиви
Date of publication: 2022-09-21 09:59:35
Last changes: 2022-09-21 09:59:35
Year of publication: 2021
Summary: Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Економіка і фінанси підприємства» дозволяють здобувачам вищої освіти краще організувати самостійну роботу, дають змогу оцінити власний рівень знань.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27951
Publication type: Методичні вказівки
Publication: : метод. рек. до самост. роб. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 35 с.
In the collections: Методичні матеріали/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 27951.pdf Size : 649698 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge