The Repository of VTEI
id: 27964
Title: Маркетингове планування = Мarketing planning
Authors: Довгань Ю.В.
Keywords: маркетингове планування, методичні рекомендації, самостійна робота
Date of publication: 2022-09-21 16:33:15
Last changes: 2022-09-21 16:33:15
Year of publication: 2022
Summary: Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Маркетингове планування» розроблені відповідно до робочої програми дисципліни і призначені для здобувачів вищої освіти всіх освітніх ступенів, галузей знань та спеціальностей.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27964
Publication type: Методичні вказівки
Publication: : метод. рек. до самост. роб. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ ДТЕУ, 2022. 19 с.
In the collections: Методичні матеріали/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 27964.pdf Size : 253191 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge