The Repository of VTEI
id: 27966
Title: Міжкультурна прагматика комунікативної стратегії самопрезентації компанії в жанрі «оголошення про вакансію» = Сross-culture pragmatics of the communicative strategy of the company’s self-presentation in the genre «job advertisement»
Authors: Іваницька Н., Терещенко Л.
Keywords: дискурс працевлаштування, жанр «оголошення про вакансію», комунікативно-прагматична стратегія самопрезентація компанії, комунікативна тактика
Date of publication: 2022-09-29 09:50:15
Last changes: 2022-09-29 09:50:15
Year of publication: 2022
Summary: Стаття презентує результати зіставного комунікативно-прагматичного дослідження жанру «оголошення про вакансію» в сучасному дискурсі працевлаштування. У роботі ми зупинилися на стратегії самопрезентації компанії і зробили спробу зіставити її комунікативно-прагматичний профіль в українській та британській лінгвокультурах. Встановлено, що в українському контексті роботодавці намагаються зацікавити кандидата передусім позитивною атмосферою всередині компанії та проективністю останньої. Для британської аудиторії важливими є репутація компанії, її стабільність і міжнародна експансія.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27966
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2022. Вип. 53. Т. 1. С. 215- 221
In the collections: Міжвузівські конференції/ Конференції/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 27966.pdf Size : 570016 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge