The Repository of VTEI
id: 27973
Title: Комунікативна культура публічного діяча в умовах російсько-української війни
Authors: Тимкова В.А.
Keywords: російсько-українська війна, воєнне протистояння, комунікативна культура, державні службовці, публічні діячі
Date of publication: 2022-10-18 14:55:48
Last changes: 2022-10-18 14:55:48
Year of publication: 2022
Summary: У статті здійснено аналіз формування комунікативної культури публічного діяча в умовах російсько-української війни. Зазначено методологічні напрями підвищення культури мовлення, результатом чого повинно стати цілеспрямоване вилучення росіянізмів, невиправданих кальок і запровадження до вжитку власне українських слів з метою зміцнення державного статусу української мови. Зауважено, що особливо загрозливим є низький рівень медіаграмотності більшості споживачів, школярів і студентів, що потребує послідовних систематичних зусиль в освіті про війну в умовах війни. Наголошено, що не менш важливим є налагодження і підтримка взаєморозуміння та взаємоповаги, формування толерантного ставлення, розв’язання конфліктів на різних рівнях ненасильницькими методами.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=27973
Publication type: Стаття у нефаховому виданні
Publication: Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України : зб. наук. пр. Х Міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 06-07 жовт. 2022 р. Вінниця, 2022. Ч. IV. С. 237-244
In the collections: Публікації/ Міжнародні конференції/ Конференції/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 27973.pdf Size : 327338 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge