The Repository of VTEI
id: 28006
Title: Теорія літератури = Тheory of literature
Authors: Тимощук Н.М.
Keywords: літературознавство, теорія літератури, художні засоби, композиція, літературний напрямок
Date of publication: 2022-11-18 14:14:14
Last changes: 2022-11-18 14:14:14
Year of publication: 2022
Summary: Дисципліна «Теорія літератури» покликана формувати теоретичну базу філолога, тому її метою є оволодіння фаховими (літературознавчими) компетенціями. Вона передбачає вивчення студентами основ літературознавчої методології та здобуття навичок аналізу художнього твору в цілому й окремих його компонентів. Навички володіння цією дисципліною полягають у підході до художньої літератури як мистецтва слова з притаманними йому феноменальними і філологічними особливостями вираження та зображення; засобами, способами, умовами функціонування тощо.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=28006
Publication type: Опорний конспект лекцій
Publication: опорний конспект лекцій. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ ДТЕУ, 2022. 59 с.
In the collections: Конспекти лекцій/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 28006.pdf Size : 1787404 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge