The Repository of VTEI
id: 28082
Title: Методика проведення аудиту й внутрішньогосподарського контролю товарних запасів на торговельних підприємствах = Рrocedure of audit and internal economic control of commodity stocks at trading companies
Authors: Даценко Г.В., Кудирко О.М.
Keywords: товарні запаси, внутрішньогосподарський контроль, аудит, інвентаризація, торговельне підприємство, товари, операційний дохід, документальна перевірка
Date of publication: 2022-12-15 10:29:33
Last changes: 2022-12-15 10:29:33
Year of publication: 2022
Summary: У статті висвітлено необхідність проведення внутрішньогосподарського контролю та залучення зовнішнього аудитора у процесі здійснення діяльності у напрямку закупівлі, збереження та реалізації товарних запасів. Вони є найважливішою ланкою обліку торговельних підприємств, оскільки є об’єктом операційної діяльності, на яку припадає найбільший відсоток отриманих доходів та здійснених витрат. Здійснення внутрішньогосподарського контролю допоможе створити підприємству ефективну систему обліку товарних запасів, забезпечить 100-відсоткову реалізацію товарних залишків упродовж терміну їх придатності, сприятиме вчасному знаходженню помилок під час здійснення операцій, що пов’язані із надходженням, внутрішнім переміщенням та реалізацією наявних товарів. Залучення аудитора дозволить виявити зроблені помилки під час складання фінансової звітності, встановити доречність використання того чи іншого шляху складання собівартості, використання обраного методу нарахування амортизації, а також методу списання товарних запасів із складу.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=28082
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Таврійський науковий вісник. 2022. № 12. С. 84-90
In the collections: Статті/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 28082.pdf Size : 404044 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge