The Repository of VTEI
id: 28090
Title: Бухгалтерський облік = Аccounting
Authors: Китайчук Т.Г.
Keywords: бухгалтерський облік
Date of publication: 2022-12-19 13:21:49
Last changes: 2022-12-19 13:21:49
Year of publication: 2020
Summary: Значення дисципліни полягає в наданні студентам теоретичного підґрунтя з основ бухгалтерського обліку та оподаткування, що дасть їм змогу опанувати сучасні методичні та практичні прийоми й способи його ведення та формування системи фінансової звітності.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=28090
Publication type: Робоча програма
Publication: : робоча програма. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 18 с.
In the collections: Робочі програми/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 28090.pdf Size : 278428 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge