The Repository of VTEI
id: 28099
Title: Атестаційний екзамен = Certification exam
Authors: Яремко С., Половенко Л., Мерінова С., Радзіховська Л., Новицький Р., Копняк К.
Keywords: інформаційні технології
Date of publication: 2022-12-20 13:25:22
Last changes: 2022-12-20 13:25:22
Year of publication: 2022
Summary: Збірник тестових завдань розроблено відповідно до робочої програми атестаційного екзамену освітнього ступеня «молодший бакалавр» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» освітньої програми «Інформаційні технології у бізнесі» для здобувачів вищої освіти денної форми навчання. Атестаційний екзамен проводиться на завершальному етапі навчання бакалаврів, містить комплекс кваліфікаційних завдань, які дозволяють виявити рівень підготовки, ступінь оволодіння професійними знаннями та уміннями для виконання професійних задач, зазначених у освітньо-професійній програмі.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=28099
Publication type: Завдання до практичних занять
Publication: : зб. тест. та тип. творч. завд. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ ДТЕУ, 2022. 235 с.
In the collections: Практичні завдання/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 28099.pdf Size : 1105040 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge