The Repository of VTEI
id: 28266
Title: Міжнародний досвід наповнення місцевих бюджетів та можливості його впровадження в Україні
Authors: Мартинова Л.Б., Маршук Л.М.
Keywords: децентралізація, бюджетна система, доходи місцевих бюджетів, місцеві бюджети, об'єднання територіальних громад
Date of publication: 2023-02-21 17:07:07
Last changes: 2023-02-21 17:07:07
Year of publication: 2019
Summary: У статті досліджено досвід зарубіжних країн у сфері наповненості місцевих бюджетів в умовах децентралізації. Визначено., що у економічно розвинутих країнах саме місцеві бюджети відповідальні за розвиток країни на регіональному рівні, виконання програм соціального характеру та впровадження програм подолання економічної кризи. Тому, базуючись на вивчені світового досвіді управління місцевими бюджетами, в Україні необхідно збільшувати фінансову самостійність органів місцевого самоврядування. Доведено, що лише за умови надання органам місцевого самоврядування фінансової незалежності та можливості самостійно приймати рішення в бюджетній сфері можливо підвищити відповідальність органів місцевої влади в питаннях розвитку регіонів. Проаналізовано структуру доходів місцевих бюджетів у зарубіжних країнах, визначено, що основу доходів місцевих бюджетів становить прибутковий податок, місцеві органи влади не встановлюють ставки податку, а одержують фіксований відсоток від загального обсягу надходжень. Доведено, що формування та використання доходів місцевих бюджетів має здійснювались на основі реструктуризації доходів.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=28266
Publication type: Стаття у нефаховому виданні
Publication: Регіональна бізнес-економіка та управління. 2019. № 2 (62). С. 91-97
In the collections: Статті/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 28266.pdf Size : 924836 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge