The Repository of VTEI
id: 28292
Title: Іноземна мова за професійним спрямуванням = Foreign language for specific purposes
Authors: Самохвал О.О.
Keywords: іноземна мова за професійним спрямуванням
Date of publication: 2023-02-21 18:44:03
Last changes: 2023-02-21 18:44:03
Year of publication: 2023
Summary: Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» “Foreign Language for Specific Purposes” розроблено відповідно до змісту та структури вимог до оформлення методичного видання такого типу для Вінницького торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету. Методичне видання є провідним у професійній підготовці молодших бакалаврів.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=28292
Publication type: Методичні вказівки
Publication: : метод. рек. до самост. роб. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ ДТЕУ, 2023. 61 с.
In the collections: Методичні матеріали/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 28292.pdf Size : 529485 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge