The Repository of VTEI
id: 28347
Title: Проблеми розвитку освітньо-кваліфікаційного потенціалу України = Problems of development of educational-qualification potential of Ukraine
Authors: Мартинова Л.Б.
Keywords: людський потенціал, освіта, конкурентоспроможність, професійні вміння, навички, проблеми освіти
Date of publication: 2023-02-23 10:31:24
Last changes: 2023-02-23 10:31:24
Year of publication: 2019
Summary: У статті рогзглянуті питання пов’язані з проблемами розвитку освітньо-кваліфікаційного потенціалу України. В економічному зростанні і покращанні якості та рівня життя населення країн ЄС фактор якості людського потенціалу має першочергове значення. Він характеризується рівнем освіти, знаннями, інноваційною активністю, мобільністю працівника на ринку праці. Освіта і професійна підготовка є загальновизнаними провідними чинниками економічного розвитку. Професійні навички і знання відіграють центральну роль у поліпшенні результатів роботи й підвищенні продуктивності праці та економічного зростання, розвиток освітнього потенціалу пов’язаний з такою найважливішою функцією освіти, як професійна диференціація і формування соціально-професійних груп, що розрізняються за змістом і умовами праці. Особливу роль виконують кваліфікаційні вимоги, які пред’являються до тієї чи іншої професійної ролі — володіння відповідним досвідом, вміннями та компетенціями.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=28347
Publication type: Стаття у закордонних наукових виданнях
Publication: Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. 2019. Vol. 7, № 3. P. 68-73
In the collections: Статті/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 28347.pdf Size : 1365641 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge