The Repository of VTEI
id: 28377
Title: Методи та механізми управління ресурсами територіальної громади = Мethods and mechanisms of territorial community resource management
Authors: Горшков М.А.
Keywords: ресурсний потенціал, збереження ресурсів, використання ресурсів, відтворення ресурсів, децентралізація, територіальна громада
Date of publication: 2023-02-23 15:40:54
Last changes: 2023-02-23 15:40:54
Year of publication: 2019
Summary: Сучасний адміністративний менеджмент потребує нових підходів та адаптації існуючих та нових методів управління. Методи управління загальними ресурсами громади є недостатньо вивченими. Актуальність їх оновлення та формування нових механізмів управління обґрунтовано процесами децентралізації. Одною з проблем в управлінні ресурсами громади є недостатній контроль та моніторинг змін стану ресурсів громади, узгодження роботи різних інституцій. Механізми управління ресурсами громади містять модулі використання, збереження та відтворення ресурсів. Розвиток різних видів ресурсів здійснюється не відокремлено, а в чіткому взаємозв’язку між ресурсами. Проблемою є дублювання та неузгодженість функцій моніторингу та контролю різних інституцій. Крім того, виявлені проблеми використання та відтворення ресурсів залишаються тільки виявленими. Вони не візуалізуються в стратегіях розвитку територій та громади. Ідеальна модель механізму управління ресурсами громади – єдина екологічна система управління ресурсами громади, в якій задіяні всі інституції державного управління, самоврядування, партнерства різних організацій. Механізм управління є основою для формування такої системи. Аналіз існуючих інформаційних систем управління в м. Вінниці та Вінницької області дозволяє зробити висновок щодо їх фрагментарності. Відсутність інтеграції роботи різних інституцій, прозорого представлення стану наявних ресурсів, відсутність стратегічних напрямів розвитку громад відповідно до ресурсів (природних, людських, інвестиційних тощо) – головні акценти, на які необхідно звернути увагу для запровадження сучасної системи управління ресурсами території та громади.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=28377
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Ефективна економіка. 2019. №10. 6 с.
In the collections: Статті/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 28377.pdf Size : 288738 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge