The Repository of VTEI
id: 28378
Title: Актуальні проблеми діагностики ресурсного потенціалу аграрного сектору
Authors: Горшков М.А., Лозовський О.М.
Keywords: ресурсний потенціал, відтворення, система показників, територіальна громада, підприємство аграрного сектору, загальні ресурси територіальної громади
Date of publication: 2023-02-23 15:54:34
Last changes: 2023-02-23 15:54:34
Year of publication: 2019
Summary: Стаття містить результати аналізу актуальних проблем діагностики ресурсного потенціалу аграрного сектору. Розглянуто традиційні методи організації діагностики на основі даних підприємств аграрного сектору. Запропоновано комплексний підхід до оцінювання всіх складників ресурсного потенціалу та формування системи показників для визначення рівня його стану та відтворення. Комплексний підхід до моніторингу процесів відтворення та збереження ресурсного потенціалу аграрного сектору економіки включає у себе науково-методологічний підхід, в якому визначено основні методи, принципи і функції управління процесами відтворення. Представлено розширені складники ресурсного потенціалу, на які необхідно звернути увагу, зокрема земельні, підприємницькі, інноваційні, інфраструктурні. Загальний ресурсний потенціал території повинен бути соціально-економічним. Якщо ми розглядаємо аграрний сектор та, відповідно, сільськогосподарську територію, то до складників соціально-економічного ресурсного потенціалу належать природні, матеріально-технічні, інформаційно-знаннєві, соціальні ресурси. До кожного напряму повинна бути застосована специфічна технологія діагностики. Проаналізовано можливі заходи з координації дій різних інституцій щодо контролю відтворення ресурсного потенціалу. Акцентовано увагу на формуванні комплексного оцінювання загальних ресурсів територіальної громади та процесів їх відтворення. Розглянуто можливість побудови системи за такими взаємозв’язками, як «людина – природа – соціальні системи – інформація – знання», що може бути основою для таких напрямів, як «зелений» туризм, підприємництво, запровадження нових технологій виробництва сільськогосподарської продукції.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=28378
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. 2019. Том 30 (69), № 2. С. 26-29
In the collections: Статті/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 28378.pdf Size : 302586 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge