The Repository of VTEI
id: 28381
Title: Проблеми формування правoвoгo вихoвання мoлoді в українському суспільстві = Рroblems of forming of legal education of young people in ukrainian society
Authors: Бахновська І.П., Кривчак Д.О.
Keywords: правове виховання, правосвідомість, правова культура, правомірна поведінка
Date of publication: 2023-02-23 16:05:15
Last changes: 2023-02-23 16:05:15
Year of publication: 2019
Summary: У статті розглядаються проблемні питання правового виховання молоді. Правове виховання в перехідному суспільстві, зокрема в українському, є складним і суперечливим завданням. Особливу увагу приділено шляхам удосконалення правового виховання української молоді і вивченню процесу правового виховання особистості, його впливу на формування правосвідомості людини.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=28381
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 3. С. 12-15
In the collections: Статті/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 28381.pdf Size : 397345 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge