The Repository of VTEI
id: 28382
Title: Аспекти морально-правової культури юриста = Аspects of the moral-legal culture of the lawyer
Authors: Журавська Д.А., Бахновська І.П.
Keywords: морально-правова культура, соціальні аномалії, сфера моралі, морально-правове виховання
Date of publication: 2023-02-23 16:07:25
Last changes: 2023-02-23 16:07:25
Year of publication: 2019
Summary: Стаття присвячена вивченню напрямків формування морально-правової культури юриста, проблематиці виховання правової культури юриста. Розглядаються сучасні дослідження, що вивчають правову культуру юриста відповідно до філософсько-правової сутності цього поняття. Проаналізовані підходи різних учених щодо формування морально-правової культури юриста. Акцентовано увагу на основних морально-правових аспектах професійної діяльності юриста, необхідних для успішного кар’єрного зростання, самореалізації фахівця, здійснення на належному рівні своїх службових обов’язків, забезпечення прав і свобод громадян та постійної професійної взаємодії у сфері «людина – людина». З’ясовується, що правову культуру юриста відображає як позитивне, так і природне право, співвідношення між цими феноменами культури, стиль і культура праці, ставлення до громадян, захист їхніх законних інтересів тощо. Досліджується та аналізується моральна культура, яка характеризує особистість із погляду її цілісного морального розвитку, свідомості й поведінки, а також відображає сукупність моральних якостей, притаманних людям певного суспільства, класу, професії, які свідчать про рівень їхньої моральної свідомості та поведінки. Встановлюється, що фахівець повинен мати не лише високу правову, але й моральну культуру як загальнолюдську цінність. Обидві культури органічно пов’язані. Моральна культура дозволяє юристу усвідомлювати власні помилки та розробляти шляхи їх виправлення, відчувати свою моральну відповідальність перед кожним громадянином. Визначається, що професія юриста – це комплексна галузь трудової діяльності, що вимагає правових знань і навичок, які необхідні для виконання певної роботи в правовій сфері соціальних послуг. Автор доходить висновку, що на юристі сходяться майже всі юридичні явища й категорії справ, а тому без правового виховання й навчання, знань, навичок, умінь успішне вирішення правових завдань не можливе. Крім того, акцентується увага на потребі системного вивчення шляхів формування та вдосконалення морально-правової культури юристів, яка повинна поєднувати високий професіоналізм із духовним багатством фахівця права.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=28382
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Порівняльно-аналітичне право. 2019. № 5. С. 24-26
In the collections: Статті/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 28382.pdf Size : 6181828 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge