The Repository of VTEI
id: 28442
Title: Особливості технологічної системи управлінського консультування = Features of technological system management consulting
Authors: Бондарчук Л.В.
Keywords: технологічна система, техніка управління, консалтинг, менеджмент підприємства, техніка, система управління, управлінське консультування, організація, консультант
Date of publication: 2023-02-27 17:20:20
Last changes: 2023-02-27 17:20:20
Year of publication: 2019
Summary: Вирішення нових ситуацій, що виникли в технології управління організацією, формування технологічної системи і її взаємодія за умови консультаційної діяльності полягає у виявленні, аналізі управлінських проблем, виробленні рекомендацій щодо їх усунення, а також сприянні в реалізації цих рекомендацій у межах проведених досліджень. Основною метою процесу дослідження відповідної публікації системи технології управлінського консультування на підприємстві є забезпечення його успішного функціонування, отримання бажаного прибутку, а також певні гарантії для його майбутнього, оскільки нагромадження прибутку у вигляді різноманітних резервних фондів дає змогу обмежувати й долати ризики, зумовлені змінами ринкової ситуації. Вирішення актуальних для бізнесу завдань, створення дієвої технологічної системи забезпечується раціональною і гнучкою взаємодією всіх елементів організації, що можливо завдяки створенню ефективної системи менеджменту та формуванню технології управління за умови і необхідності використання засобів управлінського консультування.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=28442
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Інфраструктура ринку. 2019. № 35. С. 144-148
In the collections: Статті/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 28442.pdf Size : 161205 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge