The Repository of VTEI
id: 28458
Title: Формування соціалізованої особистості здобувачів вищої освіти
Authors: Ковтун Е.
Keywords: формування особистості здобувача вищої освіти, складові освітнього процесу, формування соціалізованої особистості
Date of publication: 2023-02-28 16:06:55
Last changes: 2023-02-28 16:06:55
Year of publication: 2019
Summary: Головними завданнями освіти в Україні є виховання громадянина України, формування соціально зрілої, працелюбної, творчої особистості, якій притаманно почуття власної гідності, повага до прав і свобод людини, свідоме ставлення до обов’язків людини і громадянина, гордість за свою Батьківщину, здатність до саморозуміння і самовдосконалення, активної участі у соціальному житті країни. У формуванні означених важливих якостей, розвитку соціальної компетентності, вихованні особистості громадянина сучасної демократичної держави важливе місце займає середовище – все те, що оточує людину від народження і до кінця її життя.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=28458
Publication type: Тези доповіді
Publication: Інтерактивний освітній простір ЗВО : матер. всеукр. наук.-практ. вебінару, м. Вінниця, 4 берез. 2019 р. Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2019. С. 83-86
In the collections: Всеукраїнські вебінари/ Вебінари/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 28458.pdf Size : 2366010 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge