The Repository of VTEI
id: 28462
Title: Міжнародний менеджмент
Authors: Ковтун Е.О.
Keywords: міжнародний ринок, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Date of publication: 2023-02-28 16:46:09
Last changes: 2023-02-28 16:46:09
Year of publication: 2019
Summary: Робоча програма по курсу «Міжнародний менеджмент» призначена для роботи здобувачів вищої освіти, завдання розроблені згідно з програмою вивчення нормативної дисципліни, складеною відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою освітньо-професійної програми підготовки бакалавра, для здобувачів вищої освіти усіх форми навчання, спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційного напряму «бакалавр».
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=28462
Publication type: Робоча програма
Publication: : робоча програма. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. 30 с.
In the collections: Робочі програми/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 28462.pdf Size : 361696 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge