The Repository of VTEI
id: 28480
Title: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Authors: Ковтун Е.
Keywords: менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, система соціального менеджменту
Date of publication: 2023-03-01 13:25:52
Last changes: 2023-03-01 13:25:52
Year of publication: 2019
Summary: Робоча програма по курсу «Менеджмент ЗЕД» призначена для роботи здобувачів вищої освіти, завдання розроблені згідно з програмою вивчення нормативної дисципліни, складеною відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою освітньо-професійної програми підготовки бакалавра, для здобувачів вищої освіти усіх форми навчання, спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційного напряму «бакалавр». Робоча програма охоплює усі змістовні завдання, визначені в програмі дисципліни, і розраховані на мінімальну кількість навчальних годин, передбачених стандартом, а також навчальними планами. Метою викладання дисципліни «Менеджмент ЗЕД» є формування сучасного управлінського мислення, системи знань і практичних навичок прийняття та виконання управлінських рішень.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=28480
Publication type: Робоча програма
Publication: : робоча програма. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. 29 с.
In the collections: Робочі програми/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 28480.pdf Size : 391379 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge