The Repository of VTEI
id: 28481
Title: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Authors: Ковтун Е.
Keywords: менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Date of publication: 2023-03-01 13:29:00
Last changes: 2023-03-01 13:29:00
Year of publication: 2019
Summary: Метою самостійної роботи здобувачів є засвоєння в повному обсязі навчальної програми дисципліни та формування самостійності як особистісної риси та важливої професійної якості, сутність якої полягає в умінні систематизувати, планувати та контролювати власну діяльність. Після прослуховування лекційного курсу здобувач обов’язково має доповнювати та поглиблювати здобуті знання самостійною роботою. Це дає можливість після ознайомлення зі змістом завдання вивчити концептуальні засади менеджменту ЗЕД.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=28481
Publication type: Робоча програма
Publication: : робоча програма. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. 28 с.
In the collections: Робочі програми/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 28481.pdf Size : 334269 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge