The Repository of VTEI
id: 28504
Title: Мiжнародний маркетинг та його роль у зовнiшньоекономiчнiй дiяльності
Authors: Зарєзова А.В., Ковтун Е.О.
Keywords: мiжнародний маркетинг, маркетингова стратегiя, мiжнародна маркетингова дiяльнiсть, iмпортний маркетинг, транснацiональний маркетинг
Date of publication: 2023-03-01 15:59:12
Last changes: 2023-03-01 15:59:12
Year of publication: 2020
Summary: У статтi розглянуто сутнiсть мiжнародного маркетингу в управлiннi зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю пiдприємств та його значення для суб'єктiв на мiжнародному ринку. Дослiджено тенденцiї розвитку та основнi проблеми формування мiжнародного маркетингу в зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi пiдприємств.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=28504
Publication type: Збірник наукових праць
Publication: Менеджмент XXI століття: сучасні моделі, стратегії, технології : зб. наук. пр. VII Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Вінниця, 08 жовт. 2020 р. Вінниця, 2020. Ч. 2. С. 71-78
In the collections: Публікації/ Всеукраїнські конференції/ Конференції/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 28504.pdf Size : 7181184 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge