The Repository of VTEI
id: 28507
Title: Кваліфікаційна робота = Qualification work
Authors: Іванченко Г.В.
Keywords: основні етапи виконання кваліфікаційної роботи, структура кваліфікаційної роботи, основні вимоги до оформлення кваліфікаційної роботи
Date of publication: 2023-03-02 15:51:35
Last changes: 2023-03-02 15:51:35
Year of publication: 2022
Summary: Кваліфікаційна робота – кваліфікаційне самостійне дослідження, що виконує здобувач вищої освіти при завершенні навчання за освітньою програмою ВТЕІ ДТЕУ; призначене для об’єктивного контролю ступеня сформованості компетентностей в обраній галузі професійної діяльності, які зазначені у стандартах вищої освіти відповідного освітнього ступеня. Кваліфікаційна робота являє собою висвітлення стану вивчення проблеми (огляд та аналіз), детально обґрунтовану та належним чином оформлену пропозицію, що передбачає впровадження (за можливості) певних змін (нововведень) у діяльність об’єкту дослідження та висновки.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=28507
Publication type: Методичні вказівки
Publication: : метод. рек. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ ДТЕУ, 2022. 48 с.
In the collections: Методичні матеріали/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 28507.pdf Size : 483551 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge