The Repository of VTEI
id: 28508
Title: Стратегічне управління та професійний розвиток в публічних організаціях = Strategic management and professional development in public organizations
Authors: Іванченко Г.В.
Keywords: організаційно-правове забезпечення публічної служби в Україні, державна інформаційна політика, комунікаційні технології
Date of publication: 2023-03-02 15:54:26
Last changes: 2023-03-02 15:54:26
Year of publication: 2022
Summary: Метою вивчення дисципліни «Стратегічне управління та професійний розвиток в публічних організаціях» є формування системи професійної компетенції (знань, практичних вмінь та навичок) щодо принципів, інструментів, механізмів, методів та моделей стратегічного управління, а також професійного розвитку в публічних організаціях. Навчальна дисципліна «Стратегічне управління та професійний розвиток в публічних організаціях» викладається у відповідності з основними теоретико-методологічними засадами, що склалися в сучасній науці публічного управління. формування комплексу теоретичних знань і умінь щодо розробки та здійснення кадрової політики в сучасних організаціях, добір та розміщення персоналу, його оцінювання та навчання, забезпечення цілеспрямованого використання персоналу організації.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=28508
Publication type: Робоча програма
Publication: : робоча програма. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ ДТЕУ, 2022. 22 с.
In the collections: Навчальні програми/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 28508.pdf Size : 326490 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge