The Repository of VTEI
id: 28509
Title: Вплив податкової політики на інвестиційний клімат країни = Іnfluence of tax policy on investment climate of the country
Authors: Чернега В.В.
Keywords: інвестиції, прямі іноземні інвестиції, інвестиційний клімат, податкова політика
Date of publication: 2023-03-02 15:57:54
Last changes: 2023-03-02 15:57:54
Year of publication: 2022
Summary: В статті визначено, що в умовах економічного зростання та розвитку нашої країни, існує певна обмеженість внутрішніх ресурсів, крім того спостерігається підвищення рівня зовнішніх ризиків для зовнішніх інвесторів. Отже, особливої актуальності набирає пошук сучасних джерел зростання та підвищення темпів формування висхідної динаміки. У сучасних умовах розвитку світової економіки інвестиції забезпечують концептуально нові рівні результатів бізнесу та створюють додану вартість, джерела фінансування та додаткові прибутки. Підсумовуючи, запровадження регульованих державою методів оподаткування відіграє надзвичайно важливу роль у процесі побудови інвестиційної моделі зростання національної економіки. Сучасний етап розвитку України характеризується високим рівнем всебічних економічних перетворень. Отже, покращення і інвестиційного клімату держави та покращення якості інвестиційних процесів стає одним з основних напрямів політики держави. Найвагомішим фактором, який впливає на інвестиційний клімат у державі, є її податкова система. Саме тому, важливо дослідити вплив податкової політики держави на інвестиційний клімат. Україна володіє високим рівнем інвестиційної привабливості, адже володіє чималим ресурсним потенціалом. Проте відсутність ефективних стимулюючих важелів для встановлення та зміцнення міжнародної співпраці не дає можливості у повній мірі реалізувати інвестиційний потенціал держави.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=28509
Publication type: Стаття у наукових фахових виданнях України
Publication: Інтелект XXI. 2022. № 3. С. 78-81
In the collections: Статті/ Видання інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 28509.pdf Size : 347896 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge