The Repository of VTEI
id: 28511
Title: Економічна теорія = Еconomic theory
Authors: Осіпова Л.В., Гарбар В.А.
Keywords: економічна теорія
Date of publication: 2023-03-02 16:18:58
Last changes: 2023-03-02 16:18:58
Year of publication: 2021
Summary: Робоча програма спрямована на вивчення здобувачами освітнього ступеня «молодший бакалавр» основ економічної теорії, ознайомлення з найважливішими концепціями аналізу розвитку народного господарства на макро- та мікрорівнях, формування світоглядних засад щодо реалій сучасного стану світового господарства в умовах глобалізації. Це дасть можливість забезпечити майбутніх фахівців базовими економічними знаннями, вмінням правильно орієнтуватись у практичній діяльності господарських суб’єктів, сприятиме формуванню управлінців, науковців, господарників та державних діячів, що відповідають вимогам сьогодення.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=28511
Publication type: Робоча програма
Publication: : робоча програма. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. 34 с.
In the collections: Навчальні програми/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 28511.pdf Size : 439409 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge