The Repository of VTEI
id: 28515
Title: Менеджмент = Мanagement
Authors: Іванченко Г.В.
Keywords: менеджмент, управлінські рішення, методи менеджменту, культура управління
Date of publication: 2023-03-02 16:45:50
Last changes: 2023-03-02 16:45:50
Year of publication: 2020
Summary: Мета вивчення дисципліни: формування у здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» комплексу знань про загальні принципи, методи та функції управління підприємствами різних форм власності та галузей, необхідних для практичної роботи менеджера, і допомогти їм опанувати знання наукових основ управління організацією, формувати в них сучасний підхід до розв’язання як технічних, так і соціально-економічних проблем, а також набути вмінь і деяких навичок створення умов для творчої та ефективної роботи людей у трудовому колективі.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=28515
Publication type: Робоча програма
Publication: : робоча програма. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 23 с.
In the collections: Робочі програми/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 28515.pdf Size : 293126 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge