The Repository of VTEI
id: 28516
Title: Контролінг
Authors: Іванченко Г.В.
Keywords: контролінг, управлінський облік, оперативний контролінг
Date of publication: 2023-03-02 16:47:44
Last changes: 2023-03-02 16:47:44
Year of publication: 2020
Summary: У час нестабільної економічної ситуації в країні важливим є вихід із кризових явищ з мінімальними затратами. Тому сучасний етап розвитку України вимагає нових підходів та методів до управління, створення нової інформаційної системи, яка б забезпечувала якісні, надійні та своєчасні дані для прийняття управлінських рішень. Таким функціонально відокремленим напрямом економічної роботи на підприємстві/організації є сьогодні контролінг, який дозволяє передбачати господарську і комерційну ситуацію, оптимізувати співвідношення «витрати – доходи» на підприємстві/організації. Отже, основною метою вивчення дисципліни «Контролінг» є формуванні системи компетентностей з концептуальних засад та організаційно-методичних основ функціонування системи контролінгу, координація і спрямування діяльності різних служб та підрозділів підприємства/організації на досягнення оперативних та стратегічних цілей.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=28516
Publication type: Робоча програма
Publication: : робоча програма. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 24 с.
In the collections: Навчальні програми/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 28516.pdf Size : 365349 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge