The Repository of VTEI
id: 28517
Title: Самоменеджмент = Self-management
Authors: Іванченко Г.В.
Keywords: самоменеджмент, самомотивування, емоційний інтелект
Date of publication: 2023-03-02 16:49:47
Last changes: 2023-03-02 16:49:47
Year of publication: 2020
Summary: Метою вивчення дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями і практичним навичками з питань особистісного розвитку менеджера; формування у студентів індивідуальних особливостей та поведінкових навичок, які необхідні майбутньому керівнику; розвиток у майбутніх фахівців soft-skills та умінь організовувати особисту працю. Завданням вивчення дисципліни «Самоменеджмент» є теоретична та практична підготовка здобувачів вищої освіти з питань: визначення особистісних цінностей та цілей менеджера; управління саморозвитком особистості; розвинення навичок ефективного керівництва; організації управлінської діяльності менеджерів різних рівнів; застосування сучасних принципів та напрямів наукової організації діяльності менеджера; використання часу як ресурсу.
URI: http://ir.vtei.edu.ua/card.php?id=28517
Publication type: Робоча програма
Publication: : робоча програма. Вінниця : Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2020. 19 с.
In the collections: Навчальні програми/ ВТЕІ/
Published by: Адміністратор
File : 28517.pdf Size : 540006 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VTEI users

Enlarge